TWO STAGE KOMPRESORI


Two stage kompresori su aplikacije koje se sastoje od dva turbokompresora, jedan za manji broj obrtaja motora, i drugi za veći. Normalno, turbokompresori sa većim protokom nisu podesni za rad pri niskom broju obrtaja, jer je pritisak u sistemu cevi niži od potrebnog. Sa druge strane, manji turbopunjači brže postižu ubrzanje čak i pri manjem broju obrtaja, ali ne mogu da snabdeju motor sa dovoljnom količinom vazduha pri većim brzinama motora. Tokom manjeg i srednjeg broja obrtaja motora, kada je nivo dostupne energije iz izduvnih gasova nizak, samo jedan relativno mali turbopunjač (uobičajeno označen kao primarni) je aktivan. Remont turbine

Tokom ovog perioda, svi izduvni gasovi su usmereni u primarni turbopunjač, čime dolaze do izražaja sve prednosti malog turbopunjača, kao što su niži stepen naboja, minimalno kašnjenje turba i povećana snaga pri manjem broju obrtaja motora. Kako broj obrtaja raste, sekundarni turbopunjač se postepeno uključuje, kako bi polako dostigao broj obrtaja (propelera turbine) potreban za potpunu operativnost. Kada se dostigne potreban broj obrtaja motora, naboj ili pritisak, ventili koji kontrolišu protok vazduha kroz kompresor i turbinu sekundarnog turbopunjača se potpuno otvaraju. (primarni turbopunjač se kod odredjenog broja aplikacija u ovom slučaju deaktiviraju) Na ovaj način, aplikacija sa twin-turbom, zahvaljujući velikom turbopunjaču, u potpunosti obezbedjuje sve neophodne prednosti, uključujući maksimalnu izlaznu snagu bez nedostataka i povećanog kašnjenja turba. Remont turbine

biturbo