TIPOVI TURBO KOMPRESORA


POSTOJE TRI OSNOVNE GRUPE NA KOJE SE DELE TURBOKOMPRESORI.

1) Klasični turbokompresori kod kojih nema regulacije pritiska (turbopunjači slobodnog protoka)
2) Turbopunjači sa “Wastegate”-om (potisnim ventilom za regulaciju pritiska)
3) VNT turbokompresori (turbokompresori sa promenljivom mlaznicom) i  VGT turbokompresori (turbokompresori sa varijabilnom geometrijom) danas najzastupljeniji turbokompresori.

Turbokompresori sa “WASTEGATE”-om (potisnim ventilom za regulaciju pritiska) su oni kod kojih se pritisak vazduha koji isporučuju u usisni sistem motora reguliše pomoću potisnog ventila ili pomoću vakumskog ventila.

Turbopunjač koji ima takozvani “wastegate” uključuje i integrisanu napravu koja ima za cilj da ograniči naboj samog turba. On se sastoji od pneumatskog pokretača povezanog na splet ventila montiranog u samom kućištu turbine. Povezivanjem pneumatskog pokretača, kako bi pojačavao pritisak, turbo je u mogućnosti da ograniči maksimalni izlazni naboj. Neto učinak je povećana izdržljivost, kraće vreme iskorišćenja naboja, i mogućnost da se jačina samog naboja podesi.


POTISNI REGULATORNI VENTIL


turbokompresori11Komora-pečurka potisnog ventila za regulaciju pritiska je podeljena na dva dela membranom. Povećanjem broja obrtaja turbokompresora povećava se i pritisak vazduha u usisnoj grani i turbokompresoru. Komora potisnog ventila je direktno povezana sa kućištem turbokompresora, pa samim tim raste pritisak i u komori ventila, i to do nivoa koji je dovoljan da pomeri (potisne) oprugu klipa. U momentu kada taj pritisak savlada jačinu opruge ona automatski potiskuje klip potisnog ventila i omogućava otvaranje ventila u kućištu turbine koji onda direktno propušta izduvne gasove kroz auspuh. Pošto gasovi prolaze mimo propelera turbine, smanjuje se broj obrtaja turbokompresora a samim tim i pritisak u usisnoj grani motora.


VAKUMSKI VENTILI ZA RASTEREĆENJE


turbokompresori2Vakumski ventili za rasterećenje rade na vrlo sličan način kao i potisni ventili. Jedina razlika izmedju ovih ventila je što vakumskim ventilom za rasterećenje upravlja centralna jedinica motora. Ona uz pomoć elektro-magnetnih ventila i vakuma kontroliše rad ventila za rasterećenje. Takodje, kod vakumskih ventila je jako bitno precizno uraditi kalibraciju, kako se rad turbokompresora ne bi doveo u pitanje, jer nestručnim podešavanjem ovakvih ventila može doći do ozbiljnih oštećenja ili totalne havarije turbokompresora.


VNT TURBOKOMPRESORI


turbokompresori3Specifičnost VNT turbokompresora je u tome da rade tako što kontrolišu ulaz izduvnih gasova u turbokompresor. Da bi se optimizovala snaga, kontroliše se intenzitet protoka izduvnih gasova koji pokreću turbokompresor. Pri manjim brzinama motora i manjem protoku goriva, propeleri varijabilne geometrije kontrolišu protok i omogućavaju adekvatno usmerenje izduvnih gasova ka propelerima turbine, što dovodi do povećanja pritiska i snage turbine. Pri punoj brzini motora i pri velikom protoku goriva, VNT turbokompresor pomera lopatice u otvoren položaj čime dovodi do smanjenja broja obrtaja turbokompresora, samim tim se smanjuje i pritisak i količina vazduha koju ubacuje u motor. Time se kontroliše broj obrtaja samog turbokompresora i održava optimalni nivo pritiska koji je potreban za normalan rad motora. Lopatice VNT turbokompresora se direktno kontrolišu uz pomoć pritiska ili pomoću vakumskih i elektronskih pokretača koji direktno kontrolišu rad lopatica.