PRINCIP RADA


KAKO RADI TURBOPUNJAČ!?  Servis Turbina

Proncip radaSnaga motora je proporcionalna količini vazduha i goriva koja se ubrizgava u cilindar. Obzirom da je sve proporcionalno, motori sa većom zapreminom i većim protokom vazduha proizvode više snage. Ako želite da se vaš motor sa malom zapreminom ponaša kao veliki motor, ili želite da vaš motor velike zapremine proizvodi više snage, naša sugestija je da obezbedite veći dotok vazduha u cilindre. Instaliranjem turbopunjača, snaga i performanse se mogu drastično povećati!

KAKO TURBOPUNJAČ DOPREMA VIŠE VAZDUHA U MOTOR?

1 – Dovod vazduha u kompresor
2 – Izduv kompresora
3 – Hladnjak dovoda vazduha – Interkuler (CAC – Charge air cooler)
4 – Usisni ventil
5 – Izduvni ventil
6 – Dovod vazduha u turbinu
7 – Izduv turbine


KOMPONENTE OD KOJIH JE SAČINJEN KLASIČAN TURBOPUNJAČ SU:

  • Filter vazduha (nijeprikazan) kroz koji spoljni vazduh prolazi pre ulaska u kompresor (1)
  • Vazduh se komprimuje čime se povećava gustina vazduha (masa / zapremina po jedinici) (2)
  • Mnogi turbopunjači imaju hladnjak dovoda vazduha (poznatiji kao Interkuler) (3) koji hladi komprimovan vazduh kako bi se dalje povećala gustina i otpornost na detonaciju
  • Nakon prolaska kroz izduvni ventil (4), vazduh ulazi u cilindre motora, koji imaju stalnu zapreminu. Obzirom da je sada povećana gustina vazduha, svaki cilindar može da primi veću količinu vazduha. Veći protok vazduha dozvoljava i veći protok goriva (sa sličnim odnosom vazduh/gorivo). Sagorevanje veće količine goriva rezultira povećanjem proizvedene snage za istu zapreminu cilindara.
  • Nakon sagorevanja goriva u cilindru, gasovi se ispuštaju kroz izduvni ventil (5) u izduvni sistem.
  • Zatim gasovi visoke temperature nastavljaju prema turbini kroz dovod vazduha(6). Turbina pravi povratni pritisak motora što znači da je izduvni pritisak motora veći od atmosferskog pritiska.
  • Pad pritiska i temperature se javlja i širi kroz turbinu (7), koji koristi prednosti energije izduvnih gasova, kako bi se obezbedila neophodna energija da se pokrene kompresor.