TURBO KOMPRESOR – ISTORIJA


Turbo istorija 1Istorijat turbokompresora počinje sa razvojem SUS motora (sa unutrašnjim sagorevanjem). Osnovna ideja je bila da se napravi uredjaj koji će pod pritiskom ubacivati vazduh u cilindre, i time potpomoći sagorevanje goriva, čime bi se povećala snaga i efikasnost motora i smanjila potrošnja goriva. Gottlieb Daimler i Rudolf Diesel su prvi inženjeri koji su se bavili ovom problematikom, s kraja 19. veka. Do izrade prvog turbokompresora došlo je 30-ak godina kasnije, kada je Švajcarac Alfred Buchi napravio turbokompresor koga su pokretali izduvni gasovi. Od tada kreće ekspanzija turbokompresora koji su bili slični uredjajima koje mi koristimo danas. Ti uredjaji su imali dosta nedostataka, koji su se daljim usavršavanjem otklanjali, a taj proces nije završen ni dan danas. Turbo Kompresor

Iako savremeni turbokompresori koriste isti princip rada kao prvobitni modeli, medju njima postoje i izvesne razlike. Ono po čemu se današnji turbokompresori razlikuju od tih prvih modela su pre svega dimenzije i performanse koje oni pružaju. Sama razlika postoji i kod SUS motora, koji se danas bez turbokompresora prosto ne mogu ni zamisliti. Turbo Kompresor


turbokompresori_danas

Razvoj koji se postigao usavršavanjem turbokompresora rezultirao je time da današnji turbokompresori, pored smanjenja potrošnje i poboljšanja performansi, znatno smanjuju i nivo CO2, uzrokovano boljim sagorevanjem goriva. Kada se uporede dva motora identične snage, jedan sa turbokompresoro i drugi bez, vidi se da je kod motora sa turbokompresorom potrošnja goriva niža, snaga veća a deo neiskorišćene energije koja se gubila izbacivanjem kroz izduv, kod turbo motora se koristi za pokretanje turbokompresora što doprinosi povećanju njegove efikasnosti. Turbo Kompresor

Zahvaljujući tehničko-tehnološkom razvoju, inovacijama u oblasti metalurgije i izrade novih materijala, pored automobilske industrije, turbokompresori su našli svoju primenu i u avioindustriji i energetici, kao i u drugim industrijskim granama.