PROCES REPARACIJE / REPARACIJA TURBINA


Proces reparacije se sastoji od 8 faza koje su vrlo zahtevne. Sam proces reparacije turbina može da traje od 2-4 radna sata. Proces reparacije u našem servisu radi obučen stručni kadar koji je prošao vrlo ozbiljne i naporne obuke kako bi uspešno mogao da obavlja vrlo složen proces reparacije turbokompresora i da obavlja rad na komplikovanim i vrlo osetljivim mašinama za balansiranje i kalibraciju svih vrsta turbokompresora. Reparacija Turbina


Kako teče sam proces reparacije, može se videti na slici ispod:


Reparacija Turbina