PRINCIPI ODRŽAVANJA


Redovno održavanje turbokompresora je od presudnog značaja za performanse motora, potrošnju goriva i ispunjenje zahteva koje postavljaju propisi o nivou emisije štetnih gasova. Pored toga što se redovnim održavanjem vrši prevencija nastanka visokih troškova uzrokovanih velikim kvarovima na motoru, redovno održavanje takodje sprečava nastanak oštećenja i degradacije performansi samog turbopunjača i održava granicu prednapona turbopunjača.  Servisiranje Turbine

DA BI SE SPREČILI KVAROVI I EVENTUALNA OŠTEĆENJA TURBOKOMPRESORA I NJEGOVIH KOMPONENTI, TREBA RADITI SLEDEĆE:

1. Redovna zamena ulja po specifikaciji proizvodjača automobila Servisiranje Turbine
2. Redovna zamena filtera ulja i vazduha po specifikaciji proizvodjača (ako se vozilo ili radna masina koristi u ekstremnim uslovima zamenu vršiti u duplo kracem vremenskom intervalu ili se konsultovati sa proizvodjačem)
3. Prilikom redovnog servisiranja vozila potrebno je izvršiti vizuelni pregled usisnog sistema, i ako se ustanovi postojanje prljavštine, istu treba odstraniti
4. Važno je koristiti gorivo koje je namenjeno vozilu koje koristimo, po specifikaciji proizvodjača, jer se u suprotnom mogu javiti neki od pobrojanih problema (ako se umesto eurodizela koristi lož ulje ili dizel lošeg kvaliteta)
5. U slučaju zamene dotrajalog izduvnog sistema, treba se pridržavati fabričkih specifikacija predvidjenih za konkretan motor (izduvni sistem manjeg prečnika od onog koji je fabrički  ugradjen u vozilo može stvarati probleme – povećanje povratnog pritiska napr.) Servisiranje Turbine
6. Kada se vrši  tjuniranje vozila treba obratiti pažnju na maximalan broj obrtaja turbokompresora i njegov pritisak, jer u slučaju da pritisak u turbokompresoru bude veći od dozvoljenog (što je izazvano tjuniranjem i prevelikim brojem obrtaja) može doći do totalne havarije i raspadanja turbokompresora.