DIJAGNOSTIKA KVAROVA


Iako postoje brojni i različiti problemi koji mogu dovesti do kvara turbopunjača, oni se mogu deliti u 5 grupa i to:  Remont Turbina


1. NEDOSTATAK ULJA ZA PODMAZIVANJE, ILI NEBLAGOVREMENO PODMAZIVANJE (ZASTOJ U PODMAZIVANJU) Remont Turbina

Obzirom da se turbina okreće jako velikom brzinom, dostižući i preko 100.000 obrtaja u minuti, potreba za podmazivanjem je od krucijalnog značaja.  Ulje se ubrizgava pri odredjenom stepenu protoka i na odredjenom nivou pritiska, da bi se postoglo sledeće:
a) podmazivanje prstanastih ležajeva potiska;
b) stabilizacija rotacionog vratila i prstenastih ležajeva;
c) služi i kao sredstvo za hladjenje pre nego što turbo dostigne velike brzine;
Kako se povećava brzina turbine i opterećenje motora, potreba za uljem kao lubrikantom i sredstvom za hladnjenje se povećava. Ako postoji zastoj u podmazivanju turbopunjača, makar i na kratak period vremena, može doći do oštećenja ležajeva. Zastoj u podmazivanju se lako može prepoznati po boji ležajeva ili vratila, koji postaju plavičaste boje. Ta plavičasta boja ukazuje na to da je postojalo izlaganje ovih elemenata veoma visokim temperaturama.


2.STRANO TELO ILI PRLJAVŠTINA U SISTEMU ZA PODMAZIVANJE Remont Turbina

Mnogi serviseri pretpostavljaju, često pogrešno, da ako podmazuju motor sa prljavim uljem, da će se sva prljavština i strana tela (sitne čestice)zadržati u filteru za ulje pre nego što ono stigne do samog agregata, u našem slučaju – ležajeva turbine, što može biti vrlo skupa greška! Sve ove materije mogu uzrokovati oštećenja na ležajevima kada je količina prljavštine dovoljna da izazove oštećenje ležajeva ili kućišta ležajeva, ili ako su čestice prljavštine dovoljno velike da izazovu zagušenje dovoda ulja u turbo, pa time jedinica ostaje bez ulja. Ležajevi turba će se, uglavnom, pokvariti pre ležajeva samog agregata, i to samo zato što se turbopunjač okreće pri mnogo većim brzinama nego sam agregat. Jedinica koja se okreće brzinom od 80.000 obrtaja u minuti će imati brzinu vrha sečiva na propeleru turbo kompresora od 700 milja na sat. Kod novih turbopunjača, brzina sečiva ide i preko 1000 milja na sat.


3. PROBLEMI SA ULJEM

Podmazivanje dizel agregata je veoma važan deo rada motora i uprkos tome što je savremena tehnologija otišla daleko unapred u izradi kvalitetnih ulja, i dalje se suočavamo sa dva osnovna problema:

a) propadanje ulja: Visoke temperature koje su prisutne u modernim dizel agregatima mogu da izazovu više problema sa uljem. Ovakvim aktivnostima se stvaraju karbonatni materijali (katran), koji se zalepe za delove motora i stvaraju porbleme. Oksidaciju uzrokuju ugljovodonici u samom ulju koji se mešaju sa kiseonikom; ovim se stvaraju organske kiseline od kojih su dve vrste glavne: one koje imaju veoma nisku tačku ključanja i one koje su veoma korozivne (nagrizajuće).

Ove materije su odgovorne za nekoliko problema koji se javljaju kod dizel agregata i turbopunjača. Ako se dozvoli da kiseline postanu koncentrovane, nagrišće ležajeve i sl., čime će se prouzrokovati stvaranje rupica na ležajevima što kasnije dovodi do oštećenja.  Takodje se mešaju sa preostalim uljem, i tom reakcijom se izaziva stvaranje mulja koji se zatim taloži u motoru, posebno u filterima, čime se otežava dotok ulja u torbopunjač.  U slučajevima teške oksidacije može se pojaviti tvrdokorna glazura. Kada se dozvoli taloženje mulja u sistemu za podmazivanje, kako prolazi kroz turbo njega centrifugalna sila rasprskava po unutrašnjoj strani kućišta ležajeva, gde se lepi i onemogućava slobodan protok ulja. Vremenom, ove naslage stvaraju probleme i sa drenažom (odvodom) ulja, što dovodi do curenja ulja. Ako se ovakve materije natalože na stranama turbine, toplota će uzrokovati to da se nataložen mulj zapeče, što uglavnom uzrokuje disbalans turbine.

b) Spoljašnja kontaminacija: Do sada smo razmatrali probleme sa uljem koji su prouzrokovani promenama u strukturi ulja, koje uglavnom nastaju kao posledica izlaganja visokim temperaturama i vazduhu. Medjutim, valja razmotriti i druge agense.

Medju agensima koji prljaju ulje su ostaci sagorevanja goriva kao što pepeo, čadj, nesagoreli ostaci goriva i vode. Svi ovi elementi uzrokuju kontaminaciju ulja. I sam motor doprinosi problemima sa uljem, jer se habanjem motora stvaraju mali opiljci metala, koji će ili proći kroz dovod ulja u turbinu, ili će oksidirati i ubrzati propadanje ulja. Uostalom, spoljne čestice i nečistoće ulaze u cilindre kroz dotok vazduha.


4. STRANA TELA U IZDUVNOM SISTEMU  ILI U SISTEMU ZA FILTRIRANJE VAZDUHA

Bilo koja čestica koja se nadje unutar ovih sistema će, bez ikakve sumnje, dovesti do oštećenja turbopunjača, a moguća su i oštećenja samog motora. Budući da je turbopunjač vrlo precizan instrument, njegova ranjivost će automatski postati izvesna čim bilo koja čestica udje u kućište; moguća su oštećenja propelera turbine, čiji aluminijumski delovi mogu dospeti u motor i time oštetiti klipove, ventile, osovine ili čak i radilice.
Veličina ovakvih čestica može varirati od prašine u usisnom sistemu do fragmenata ventila u izduvnom sistemu. Takodje , treba znati da ako neko strano telo ostane u samom sistemu, turbo će reagovati tako što će verovatno gubiti snagu, izbacivati crni dim, povećati potrošnju ulja i oštetiti propelere turbine.


5. MATERIJAL I IZRADA

Za izradu turbopunjača koriste se samo oni materijali koji su prošli rigorozna testiranja.  Konstantne provere, kako kvaliteta materijala tako i procesa izrade, su u skladu sa striktnim zahtevima OEM-a (proizvodjača originalnih delova). Turbopunjač je verovatno najneshvaćenija komponenta motora, i nedostatak potrebnih znanja samog vlasnika vozila je ono što servis turbopunjača čini posebno teškom delatnošću. Kao što se iz priloženog da videti, turbopunjač povećava isporučenu snagu motora za oko 30%; neće menjati radne karakteristike motora, on će samo raditi ono što mu sam motor nalaže. Izvor pokretačke snage turbopunjača su izduvni gasovi motora, i njegova snaga se kontroliše protokom, pritiskom i temperaturom. Ako postoji neki problem kod samog motora ili nepravilnost u radu motora, turbopunjač to neće nadjačati, već će najčešće naglasiti taj problem. Iz ovoga se može zaključiti da se zamenom neispravne jedinice neće uvek rešiti problem. Ukoliko postoji i najmanja sumnja, treba konsultovati originalno uputstvo motora i opreme.