REMONT TURBINA


Remont turbine – Servisiranje turbina  je jedan zahtevan i složen proces koji se sastoji od više segmenata.Svaki TURBO SERVIS a tako i naš je obavezan da prema turbokompresoru postupa ispravno i vrlo pažljivo jer svaka greška može da pruzrokuje veliku štetu kako na samoj turbini tako i na motoru. Najvažniji korak kada turbina pristigne u TURBO SERVIS je da ovlaščeno lice postupa po protokolu. Što znači da preuzima turbinu od klijenta,obavlja kratak razgovor kako bi se ustanovilo zbog čega je došlo do kvara iste. Ova informacija je jako bitna kako bi Remont turbine bio uspešan,nakon toga prelazi na proces indetifikacija turbokompresora kako bi se ustanovilo o kom tačno modelu je reč pomoću kataloga našeg dobavljača MELETT ENGLESKA. Nakon uspešne indentifikacije,Proces Remont turbine se nastavlja i turbina  prelazi u prostorije za demontažu i čišćenje. Kada se svi delovi detaljno očiste i ispeskiraju prelazi se na detaljno merenje komponenata kako bi se napravio pravi izbor i zamena dotrajalih komponenata. Turbina se nakon toga balasira vrlo preciznim mašinama tako da nemože doći do debalansa i raspadanja srca turbine u velikim obrtajima koji dostižu i do 200000 RPM .Posle toga se  sklapa u svoje kućište,vrši se kalibracija  aktuatora i tada je spremna za montažu na Vašem automobilu.

NAPOMENA:  Ovlašćena lica TURBO SERVISA  u slučaju montaže turbine u drugom servisu, skreću pažnju da se pod obavezno provere i očiste sledeće komponente: intercooler i ostali vodovi za visok prtisak, odlivni vod ulja od turbine do kartera, i  ako se primeti talog obavezno je oprati i srediti karter ulja. Ovo se mora ispoštovati do detalja kako bi Vam GARANCIJA bila validna.