Hyundai Van / Light Duty Truck

Cena reparacije turbine zavisi od mnogih faktora. Naime, cena se formira u odnosu na: cenu koštanja zamenskih delova, stepen oštećenja turbine i vremena potrebnog za remont. Ne postoji cenovnik na kojem piše ” Remont turbine za Hyundai Santfe2.2 = 150€ ” ili ” Reparacija turbine za Hyundai I30 = 250€ ” ili pak ” Cena remonta turbine za Hyundai Elantra je 180€ ” .


U prilogu nalaze se oznake turbo kompresora prema tipu vozila i proizvođaču na kojima se najčešće vrši remont. U istom prilogu nalazi se informacija  o minimalnoj ceni remonta turbina podeljene po  tipu, brendu i kodu.


Proizvođač / Tip Motora Model Vozila Kod Turbine Cena Remonta
MITSUBISHI

Tip motora: 2.5
99 HP

D4BK

Hyundai Truck / Bus /V an 466685-0004
466685-0002
466685-0003
2820042841
2820042842
2820042843
28200-42841
28200-42842
28200-42843
Od 220 €
GARRETT

Tip motora: 2.5

4D56T

Hyundai Truck /Bus / Van 700273-5002S
700273-0001
700273-0002
282004B160
282004B151
28200-4B160
28200-4B151
Od 220 €