OSTALE USLUGE


U NAŠEM SERVISU VRŠIMO SLEDEĆE USLUGE:

♦  DEMONTAŽA I MONTAŽA TURBO KOMPRESORA
♦  TURBINE – STARO ZA REPARIRANO
♦  REMONT TURBINE – SERVIS TURBINE
♦  UGRADNJA PLINSKIH I METANSKI SISTEMA U VOZILA
♦  SERVIS I DOPUNA AUTO KLIMA
♦  LAKI SERVISI I SITNE MEHANIČARSKE INTERVENCIJE
♦  AUTO DIJAGNOSTIKA
♦  PRODAJA, DEMOTAŽA I MONTAŽA PNEUMATIKA ZA PUTNIČKA I LAKA TERETNA VOZILA


EuropeanAutomotiveServiceWhitehouseTexas